Organisatie


Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker

Nadat de coronapandemie in 2020 ons leven overhoophaalde, bracht ook het jaar 2021 heel wat uitdagingen met zich mee.

Ondanks de soms erg moeilijke omstandigheden die veel van onze medewerkers hebben geëist, zowel in het dossier Sky ECC (9 maart) als bij de operaties rond de overstromingen die een deel van ons land hebben getroffen (14-15 juli) en onze deelname aan de operatie Red Kite (18-28 augustus), gaf de Federale Politie blijk van professionalisme en haalde ze opmerkelijke resultaten.

De resultaten in dit jaarverslag zijn hiervan het tastbare bewijs.

Bovendien was 2021 voor de Belgische bevolking een bijzonder aangrijpend en moeilijk jaar. De overstromingen van juli hebben een diepe indruk achtergelaten. Toch bleek tijdens die ramp dat solidariteit bij de Belgische bevolking in het hele land een kernbegrip blijft. Ook de politiediensten namen deel aan deze golf van solidariteit. Veel leden van de Geïntegreerde Politie droegen hun steentje bij door de uitoefening van hun opdrachten of door privé-initiatieven. Dit toont dat de politie een organisatie is die het belang en de veiligheid van onze medeburgers centraal stelt.

Ik bedank hier opnieuw alle medewerkers van de Federale Politie én de Lokale Politie die onze getroffen landgenoten hebben geholpen en ik feliciteer hen met hun dienstverlenende ingesteldheid en plichtsbesef.

Naast die 'buitengewone' prestaties bleef de Federale Politie ook haar basisopdrachten vervullen met dezelfde motivatie en dezelfde inzet. De resultaten van ons werk zijn beschreven in dit verslag.

Ik nodig iedereen uit om op hetzelfde elan door te gaan en wens u veel leesplezier.

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale PolitieDe Geïntegreerde Politie ten aanzien van de gezondheidscrisis

De gezondheidssituatie heeft gevolgen gehad voor verschillende aspecten van de werking van onze organisatie, zowel voor de politieopdrachten op het terrein als voor de interne werking.

De Geïntegreerde Politie ten aanzien van de gezondheidscrisis
veiligheid
Veiligheid

Onze opdracht: bijdragen tot de veiligheid en de leefbaarheid in de samenleving. Elke dag opnieuw spannen onze mensen zich in om dit doel te bereiken. Hier zijn de cijfers van onze activiteiten voor uw veiligheid.

Informatiebeheer

Informatie ligt aan de basis van het politiewerk. Een efficiënt informatiebeheer is essentieel om de veiligheid te verzekeren. In dit domein is de digitale transformatie een uitdaging die we geleidelijk aan realiseren.

informatiebeheer
De Federale Politie,
een organisatie

Personeel, financiën, logistiek en ICT zijn onontbeerlijk voor onze goede werking.

De politie als werkgever

De juiste mensen aanwerven en hen de best mogelijke opleiding geven is een blijvende uitdaging. Hier volgt een overzicht van onze activiteiten in deze domeinen tijdens het afgelopen jaar.


PDF-versie

Lees je het volledige jaarverslag 2021 van de Federale Politie liever in één ruk door? Download dan de printvriendelijke PDF !